Pro-Choice Washington Statement on SCOTUS Decision on Dobbs v. Jackson Women's Health Organization - Pro-Choice Washington